ul. Witosa 49, 26-617 Radom

Co daje udział w Targach jako wystawca?

 • Wysoką sprzedaż detaliczną
 • Dotarcie do potencjalnych klientów
 • Redukcję kosztów efektywnej reklamy
 • Dotarcie na lojalny rynek lokalny

Koszt wystawiennictwa

Stoisko wystawiennicze dostosowane będzie metrażem do potrzeb Wystawcy.

Stoisko wystawiennicze

 • Przestrzeń wystawiennicza niezabudowana
 • Koszty manipulacyjne związane z rejestracją Wystawcy
 • Opłata rejestracyjna
 • Informacja o Wystawcy na stronie internetowej Targów w zakładce "Strefa Partnerów"
 • Prezentacja usług/produktów przez wystawców na przydzielonej powierzchni wystawienniczej
 • Zamieszczenie sponsorowanego postu na kanałach social media - Facebook
 • Utrzymanie czystości części wspólnych

POWIERZCHNIA OGRANICZONAregulamin dla wystawców